Příjezd od Turnova směr Lomnice n/Pop., před obcí Lestkov odbočit vlevo ke Kozákovu.
Od Železného Brodu směr Pelechov, Smrčí, Záhoří - Kozákov . Silnice ke Kozákovu se pouze pluhuje. V případě špatné sjízdnosti lze jet přes Chuchelnu.
Od Semil přes Chuchelnu, nebo od železniční stanice přímo ke Kozákovu.